FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 12
1
tf day เทรนลง
ราคามาถึง supply zone h1 ซึ่งอยู่ใน zone h4 ด้วย
มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลงมาและอาจทะลุ demand zone h1

ความคิดเห็น