FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนการเทรด AUDUSD 10/8/20 - 14/08/20
ในรายงาน COT วันที่ 04/08/2020
---------------------------------------
-Net Short = 1,048 สัญญา (ไม่ชัดเจน)
-Long +3,063 สัญญา| Short -901 สัญญา
-Percent Of Open Interest = 38.7%
-ราคาอาจเคลี่ยนที่ขึ้นไปอีกเพราะ Percent Of Open Interest ของครั้งก่อนที่ทำให้กลับตัวอยู่ที่ 50%
-สัปดาห์นี้ยังไม่สัญญาณอะไรชัดเจน ถ้ามองฝั่ง COMMERCIAL ตอนนี้เป็น Net Short 7508 ได้เปิด Short +7,184 สัญญา เพิ่มจากสัปดาห์ก่อน อาจมองว่าราคายังมีแนวโน้มขึ้นไปอีกได้
-แผน 1 ถ้าราคายังอยู๋เส้นแนวโน้มหา จังหวะซื้อ
-แผน 2 ถ้าเส้นแนวโน้มรับไม่ได้ให้หา จังหวะขาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ