FX:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 16
1
กรอบระยะเวลาราย 4 ชม. เทรนลง ราคามาถึง supply zone มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลง
แต่ถ้าผ่านไปได้ อาจจะเกิดการเปลี่ยนเทรน

ความคิดเห็น