theoris

AUDNZD ซื้อในโซนราวๆนี้ได้ครับ

เพิ่มขึ้น
theoris Updated   
FX:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
เทรดสวนเทรน ระวังด้วยนะครับ
SL แคบๆ 10-20 pips

*** ถ้าหลุดแนว เส้นประล่างก็ ออก ค่อยหาจังหวะใหม่ ไม่ต้องเสียดาย
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง: ออกก่อนนะครับ
หาจังหวะอีกทีตามลูกศรครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ