FX:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
โซนเข้าพิจารณา buy 1.03870
SL 1.02762
TP 1.09504

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ