OANDA:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
หลังจาก invalid buy รอเข้าใหม่ ตามรายละเอียดในชาร์ต
ความคิดเห็น: +12 pips
ความคิดเห็น: เล่นสั้นก็ปิดทำกำไรออกได้ครับ +18 pips
ส่วนเป้ายาวๆ 1.0310

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ