OANDA:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
จบ hamonic แล้วนะครับ มองหน้า Buy เพื่อขึ้นไปถึงแนวค้าง Sell ด้านบนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ