FX:AUDCHF   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ฟรังก์สวิส
#วิเคราะห์แนวโน้ม AUD/CHF
รอราคาปรับตัวขึ้นมาที่โซนแนวต้านอีกครั้ง และราคามีโอกาสปรับตัวลง ให้รอเกิดสัญญาณ PA บริเวณนี้ หาโอกาส Sell มีจุด TP SL ระยะสั้น ตามภาพ 🔽🔽 RR 1:2
(TP SL จะปรับเปลี่ยนตามราคาอีกครั้งเมื่อเกิด PA)
#หากราคาไม่เกิดPAก็ไม่เข้าเงื่อนไข.
#ขอให้ทุกท่านพอร์ตฟ้าครับ 🎉🎉
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ