Purich

#AUDCHF ในตอนนี้ถึงแม้ว่าทิศทางอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่เนื่องจากมี

ลดลง
FOREXCOM:AUDCHF   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 34
1
#AUDCHF ในตอนนี้ถึงแม้ว่าทิศทางอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้คู่เงินนี้มีความผันผวนซึ่งถ้าเกิดว่าร่วงลงทะลุ 0.75089 ลงมาได้ควรตัดที่ 0.45% หรือ 0.74750 แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทะลุลงรายละเอียดกับคุณไปทะลุ 07758344 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.75585
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น