FX:AUDCHF   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 29
0
ลงมาอยู่บริเวณ fibon 78.6-88.6 % แล้วมีการเด้งขึ้นอย่างมาก
ถือว่าสามารถนับจบเวฟ C ได้ เน้นบาย