Noppagon

เกิดdivergence ปรับ ตัว ขึ้น ในtf1h แล้ว buy ได้แล้ว รอ tp

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
จุด เข้า หา จังหวะ กันเอง นะ แต่ สัญญาณ กระทิง ชัดเจน มาก จ้า tf1h มี กำไร ได้ หลาย อิ่มเลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ