FX:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
ถ้าไม่เกิดนิวโล ราคาน่าจะขึ้นไปที่ 0.92190

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ