WaveRiders

AU go up

เพิ่มขึ้น
SET:AU   AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
AU ราคาขยับขึ้นมา ต่อเนื่อง ไม่มีการถอย เป็น คลื่น 3 ที่ทรงพลังมาก
มาจนถึง แนว 161.8 แล้ว ดูกันต่อว่าจะพักไหม
แต่ น่าจะยังมี คลื่น 4 และ 5 ตามมา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ