SET:AU   AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
บทวิเคราะห์ After you


DAY
- วัดเป้าขาลงในอดีต เพื่อเช็คการกลับตัว โอเค กลับตัวที่ เป้าหมายราคาที่ 2 พอดี
- จึงมาวัดเป้าการขึ้นหลังกลับตัว
- ก็พบว่า มันขึ้นไปชนเป้าหมายที่ 3 ทำให้ต้องย่อตัวลงมา โดยมีแนวรับแรกในโซน 13.5-13.0 บาท4 hr
- ยังไม่มีอะไรเด่นชัด แต่จะมีแนว fibo เดิมที่ 2.618 โดยเป็นแนวเดียวกับ fibo .786 จากฐานการขึ้นมารอบก่อน
- หากหลุดไปก็จะมีแนวรับตามแนวเส้นประสีแดง

สรุป

- ควรรอดูการฟอร์มตัวให้ชัดเจนก่อนว่า จะไปทางไหน
- ในระยะสั้น มองลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ