hoonruntrend

ถ้าเก็งว่าตลาดจะฟื้นแล้วเล่น mint centel ผมว่า au story แน่นกว่า

SET:AU   AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าเก็งว่าตลาดจะฟื้นแล้วเล่น mint centel ผมว่า au story แน่นกว่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ