UNRPP

ASIAN - ทำ 3 เหลี่ยม คาดว่าไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:ASIAN   ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
หลังจากกลับมาเหนือ 9 บาท ตอนนี้ราคาได้ consolidate ในรูปแบบ 3 เหลี่ยม เชื่อว่าจะเลือกทางขึ้นต่อ
อาจจะไปบริเวณ 14.8 ที่เป็น target ความสูง 3 เหลี่ยม หรือไปยอดเดิมที่ 16.6 ก้ได้
SET:ASIAN SET:SET

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ