NutaponKo

กักตัวอง ต้องเล่นเกมส์

SET:AS   ASPHERE INNOVATIONS PCL
แนวรับ 0.85 หลุดคัท 0.80

ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

โดนกักตัว 14 วันคงโหลดเกมส์กัเยอะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ