god2van

AS กราฟสัปดาห์ เก็บของรอเวลาเลือกทางขึ้นทดสอบเส้นกดเทรนไลน์

SET:AS   ASPHERE INNOVATIONS PCL
AS กราฟสัปดาห์ เก็บของรอเวลาเลือกทางขึ้นทดสอบเส้นกดเทรนไลน์ และต้องฝ่าแนวต้านอีก 2 ชั้นเพื่อขึ้นไปยืนที่ 8.00 เปลี่ยนกรอบการเล่นใหม่..

#แกะกราฟเทคนิค
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ