Korehoon

AS

เพิ่มขึ้น
SET:AS   ASPHERE INNOVATIONS PCL
หุ้นทำมีโอกาสทำ All time high >24.0
กราฟหลังจากเบรค 21.3 ก็ขึ้นมายืนพัก ราวๆ 6-7 วันทำกรอบสะสมราคาใหม่
กำไรที่ผ่านมาเติบโตชัดเจน ราวๆ 300 ลบ ประกอบกับ โลก Metaverse และ เกมส์ออนไลน์ยังโตต่อเนื่อง
ถ้าผ่านไปได้ เป้าหน้า 25 -27 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ