ARPAUSDT น่าสนใจมากนะครับ ตอนนี้ กำลังทำสามเหลียม ใน wave2 ถ้าไม่รีบแนะนำ ให้หลุดเส้นเทรนไลน์ ด้านบนไปก่อน นะครับ ต่อยเปิด long เพราะ เค้าจะแสดงว่า กำลังทำ wave 3 เต็มตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ