Coach_Jay_Academy

AOT (การใช้อินดิเคเตอร์ MACD ในการเข้าหาจุดซื้้อ ขาย จุดกลับตัว)

การศึกษา
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 610
2
ใช้ Indicator MACD ในการเข้าจับจังหวะ "การซื้อ/ขายหุ้น" หาจุด "กลับตัว" ของราคาหุ้น

ความถูกต้องแม่นยำ 60-70%