NutaponKo

ผมรอที่ 40

ลดลง
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
หลุดแนวรับชัดเจน ทำโลใหม่
หลุดเส้น 50.25 ถ้ายืนไม่ได้ ผมรอที่ 40 มีโอกาสได้ลุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ