tradingwithtoptrader

AOT 24-04-62

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT อยู่ในช่วงลงมาพักตัว โดยมีรับที่ราคา 67 , 67.50 และมีแนวต้านที่ 69 , 70
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ