Coach_Jay_Academy

การใช้ MACD หาจุดเข้าซื้อหุ้น AOT

การศึกษา
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
การใช้ MACD หาจุดเข้าซื้อหุ้น AOT

ความแม่นยำ 60-70%
ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดทำนายผลได้แม่นยำ 100%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ