Kankawee49

AOT คาด Side way ลงเรื่อยๆ

ลดลง
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
AOT คาด Side way ลงเรื่อยๆ ถึงช่วงสิ้นปีหากยังไม่มีข่าวดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ