BeeWarun

AOT

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
ในมุมมองของผมตอนนี้ อาจจะอยู่ในขา c ของ 2 ถ้าจบ ขา c ของ 2 อาจจะขึ้น 3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ