NutaponKo

เป็นขาลงระยะสั้น

ลดลง
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
อาจมีเด้ง เพื่่อทดสอบต่อ
ยังไม่เหมาะกับการถือยาว
แนวรับ 65 ลุ้นเด้งสั้น
หลุด 59.75 ลงยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ