UNRPP

AOT - เวฟ 2(?) จะจบตรงไหน?

UNRPP Mod Updated   
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
มีจุดให้เลือกสองแนวครับ
หาก "ยืนได้" คิดว่าสามารถไปต่อได้
เป้าไกลๆหน่อยน่าจะ 90 กว่าครับ
แต่ตอนนี้คงจะลงต่ออีกสักพัก
ความคิดเห็น: ถ้าไม่หลุดโลว์ล่าสุด น่าจะโอเค

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ