HowToTradeStock

AOT ในระยะยาว

SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
จากในตอนนี้เหมือนกำลังทำรูปascending triangle ถ้าใน2-3เดือนถัดไปยังคงเคลื่อนที่ตามเส้นทางราคาที่วางไว้อาจเห็นราคาหลัก100บาท+-ในช่วงต้รปีหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ