TeamothyTrade

ขาลง​ คอเฟิร์ม

ลดลง
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
ใช้ตัวเทคนิคชี้วัดครับ​ หลุดเทรน​ขาขึ้น​ เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว​

ไปดูตัวอื่นได้เลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ