Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

AOT รับที่ 72.75 - 71 บาท เพื่อกลับร่วมแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT รับที่ 72.75 - 71 บาท เพื่อกลับร่วมแนวโน้ม
เบรคจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาประมาณ 1 สัปดาห์
เทรดแบบตั้งรับ เพื่อกลับเข้าร่วมแนวโน้ม
ที่ EMA10 = 72.75 บาท
หรือ Fibo 38.2% = 71 บาท
TP = 81 บาท
.
คำเตือน : ไม่ใช่การให้บริการแนะนำและที่ปรึกษาการลงทุน

ธนกร คุ้มรำไพ, CMT, CFTe
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: EMA10  เคลื่อนที่ขึ้นมา ราว 73 บาท รอรับแนวนั้น
ความคิดเห็น: ลงมาใกล้ 38.2% ต่างชาติยังสะสม

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ