Thatchai789

amata

เพิ่มขึ้น
SET:AMATA   AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 105
1
ถ้าราคายืนเหนือเส้นชมพูได้ มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหาเป้า เป้าแรกให้กรอบแรก เป้า2คือกรอบที่สอง

ความคิดเห็น