Thatchai789

amata

เพิ่มขึ้น
SET:AMATA   AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าราคายืนเหนือเส้นชมพูได้ มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหาเป้า เป้าแรกให้กรอบแรก เป้า2คือกรอบที่สอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ