SET:AMATA   AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ไหนๆก็ขึ้นมายืนได้อีกรอบแล้ว
ก็ทะลุ 10.7 ไปเลย
ลงแรงมานานจนนึกว่าบริษัทจะเจ๊งซะแล้ว
ความคิดเห็น:
สำหรับ amata tf120 การแกว่งตัวของราคาเริ่มแคมลง
ราคากำลังเข้าสามเหลี่ยมเพื่อเลือกทาง หลุดทางไหนราคาจะวิ่งทางนั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ