SET:AMANAH   AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
เป็นหนึ่งในหุ้นที่คิดว่ามีlongterm growthที่ดี มีคุณสมบัติของหุ้นหลายเด้ง
อยากได้มาก แต่หุ้นยังไม่มีจุดซื้อที่เซฟพอ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ