SET:AMA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
หลุดลิ่ม ทรงยกกลับตัว
แนวรับ ชัด 4.98 คัท 4.66
ถ้าได้ทุนต่ำไม่หลุดน่าถือยาวได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ