NutaponKo

เบรคกรอบสามเหลี่ยม

SET:AMA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
หากย่อไม่หลุด
แนวเก็บ 5.25 บาท
คัท 5.00 บาท
เป้า 6 บาท
ขนส่งน้ำมันปาล์ม ซึ่งตอนนี้ ราคาเริ่มขบับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ