hoonruntrend

ALT ทรง W shape เหมือนที่เรียนมา

เพิ่มขึ้น
SET:ALT   ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
ALT ทรง W shape เหมือนที่เรียนมา เป้าขายก็เท่าเป้ากลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ