SET:ALL   ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
แท่งเดียวเสียวได้ช่วงเช้าดีดขึ้นให้ดีใจช่วงบ่ายลบ17%ทำเอาเสียทรงทังเส้นchopที่กำลังจะดีดเหนือโซนสีเขียวกลับดีดลงเหมือนว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการถือรันเทรนเพราะทุกอย่างผิดแผนลงหมดทุกสินทรัพย์แต่ยังมีForexบางตัวที่ยังเป็นไปตามที่วิเคาะห์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ