NutaponKo

ถ้าผ่านต้านนี้ได้น่าจะเด้งแรง

SET:AKP   AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
ต้าน 1.13
แนวรับ เดิม 1.09
แนวคัท 1.05

จากแนวโน้มที่ยกโล แต่ยังไม่ทำไฮ ให้ติดตาม เบรคได้ค่อยตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ