Arkarapol_Turtle_Trading

AIE แถวนี้ RR ค่อนข้างดีความเสี่ยงต่ำ

SET:AIE   AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่วงจังหวะกลับตัวเล่นสั้นกรอบแรกมองแถว 50% การลง เลือกทางว่าจะออก SW ข้างหรือจะเด้งกลับไปไฮเดิม เป้าหมาย 1.8/1.94-2.0/ไฮเดิม หากไม่ผ่าน 50% ก็รอดูกันต่อไปครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ