f99c1aafb9ea49c0

ถ้วยมาแล้ว หูก็มาแล้วครับ

SET:AIE   AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
มาครบแล้วครับ รอดูผลพิสูจน์ทฤษฏีกันครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ