Coach_Jay_Academy

การหาจุดซื้อ จุดขาย ด้วยหน้าเทรด Swing Trade

การศึกษา
SET:AH   AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
วิธีการ
1. หาหุ้นที่มีการขึ้นลงของราคาอยู่ในกรอบ
2. ซื้อใกล้แนวรับ - ขายใกล้หรือก่อนแนวต้าน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ