ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็ร Bull Trap

เนื่องจากมี rejection ของแท่งเทียน ซึ่งบ่งบอกว่าไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ