AC789

AGE ขึ้นหรือหลอก

เพิ่มขึ้น
SET:AGE   ASIA GREEN ENERGY PCL
มีแรงซื้อเข้ามาได้สามสี่วัน ใครล๊อคแบบเก็งกำไรก็ดีใจด้วยนะ ส่วนจะไปต่อมั้ยมาลุ้นภาคบ่ายกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ