PWAT

AGE : ทะลุกรอบแนวต้านแล้วราคาลงมายืนที่ 1.03 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:AGE   ASIA GREEN ENERGY PCL
AGE :

1 - ทะลุกรอบแนวต้านแล้วราคาลงมายืนที่ 1.03 บาท ดูเป็นการยืนยันขาขึ้นใน Time Frame Day
2 - Volume ที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่เกิน 2.5 ล้านในช่วง 30 วัน, วันที่ราคาเบรคมี Volume 22.9 ล้าน
+ หลังจากราคาเบรค Volume น้อยลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย และ ราคายืนบนแนวต้าน 1.03 บาท
3 - MACD เป็นแนวโน้มขาขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ