SIAM_

AGE

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:AGE   ASIA GREEN ENERGY PCL
จุดเข้า 3.30
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
SL 2.86

TP 4.02
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 3.56
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 3.30
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
TP 4.02 ถึงเป้าหมาย closed.
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 4.26
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ