Coach_Jay_Academy

การใช้เครื่องมือ "วาดภาพ" ตีเส้น Trend Line แนวรับ แนวต้าน

การศึกษา
SET:AEONTS   AEON THANA SINSAP (THAILAND)
เราใช้เครื่องมือ "วาดภาพ" ในการตีเส้น Trend Line และใช้เส้นแนวนอน ในการตี แนวรับและแนวต้าน
รวมถึงใช้เครื่องมือ Parallel Channel ในการตีเส้นแนวโน้มที่่ราคาหุ้นวิ่งอยู่ในกรอบได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ