jokenakrub7

AEONTS เข้าสู่ปลาย wave V ของ wave C ของ wave I ใหญ่

ลดลง
SET:AEONTS   AEON THANA SINSAP (THAILAND)
แนะนำทยอยออก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ