B-Stark

AEC

เพิ่มขึ้น
SET:AEC   None
ราคา Sideway มาประมาณ 1 เดือน
ช่วง 3 วันที่ผ่านมา มี MADC Plus เจ้าใหญ่ ( แท่งสีแดง )
เข้ามามากกว่า ค่าเฉลี่ย ติดต่อกัน 3 วัน โดยที่ราคายังไม่หลุด กรอบ Sideway
จึงเป็น สัญญาณการเบรคกรอบ

ราคาเข้า : 8.15
TP : 10.85
SL 7.30
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง: เนื่องจาก มีการเปลี่ยน ชื่อจาก AEC > BYD
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ