BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
จำนวนเข้าชม 275
7
อย่างไร ก็ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่

“ความเสี่ยง” ก็คือ “ความผันผวน” ที่มีโอกาสทั้งในฝั่งของ “กำไร” และ “ขาดทุน”